Make your own free website on Tripod.com
« January 2019 »
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Announcements
ZAYIFLAMA
Wednesday, 26 May 2010
NATUREL ZAYIFLAMA

NATUREL ZAYIFLAMA

PROF DR METÄ°N ÖZATA NIN NATUREL ZAYIFLAMA KITABI ÇIKTI

 


Posted by tiroid0 at 5:03 AM EDT
Updated: Wednesday, 26 May 2010 5:06 AM EDT
GUATR

GUATR

PROF DR METİN ÖZATA

Guatr tiroid bezi buyumesidir.

http://www.guatrcenter.com

http://www.tiroidcenter.com

http://www.tiroit.org


Posted by tiroid0 at 5:01 AM EDT
Sunday, 4 September 2005
ZAYIFLAMA PROF DR METIN OZATA

ZAYIFLAMA


Prof. Dr. Metin Ozata
Endokrinoloji, Diyabet ve Tiroit Uzman?
Ahmet Mithat Efendi caddesi 10/3
Kalamis-istanbul
Tel: (216) 3486519


ZAYIFLAMA ICIN PROF DR METIN OZATA NIN METABOLIZMA DIYETI kıtabını okuyunuz.KAYNAKLAR
http://www.tiroit.org

http://www.zayiflamadr.com

http://www.zayiflamacenter.com


Posted by tiroid0 at 9:48 AM EDT
Updated: Sunday, 16 May 2010 3:51 AM EDT
Zayiflama
Mood:  cheeky
Topic: Announcements

ZAYIFLAMA VE TIROID

Prof. Dr. Metin Ozata
Endokrinoloji, Diabet ve Tiroit Uzmani
Kalamis-istanbul
Tel: (216) 3486519


Tiroit yetmezli?i metabolizmayy yava?latan ve bu nedenle ki?ilerde onceki kilolaryna gore %15-30 oranynda kilo alynmasyna neden olan bir hastalyktyr. Bu nedenle tiroit bezi yetmezli?i tedavi edilmeden kilo vermek cok zordur. Tiroit hormon ilaclary (Levotiron veya Tefor gibi) ile hastalaryn co?unda tedaviyle birlikte kilo verme olu?ursa da hastalaryn % 17’si kilo veremez. Ozellikle menopozdaki kadynlarda bu durum daha syk gorulur. Hem menopoz hem de tiroit yetmezli?i kilo vermeyi engeller.
Tiroit bezi yetmezli?i olmady?y halde kilo vermeye caly?an ki?ilerde belirli bir kilo verdikten sonra kilo kaybynyn azaldy?y veya durdu?u bir donem olu?ur. Bu durum vucudun kendini koruma mekanizmasydyr. Vucudumuz daha fazla kilo verilmesine direnc gostermeye ba?lar. Bu direnc tiroit hormonlarynyn azalmasyyla olabildi?i gibi bazy ba?ka hormonlaryn salynmasynyn artmasy ile de olu?ur. Kalori alymy yani yenilen gyda alymy azaldykca vucudumuzda bulunan T4 hormonunun T3 hormonuna donu?umu azalyr ve sonucta hucrelere giren ve etkili olan T3 azaldykca metabolizmamyz yava?lar ve kilo veremeyiz.
Kalori alymy azaldykca yani diyet yaparken az yemek yedikce vucudumuzdaki ya?lardan salgylanan Leptin isimli hormon kanda azalyr. Azalan leptin hormonu ise beyindeki i?tah merkezini uyararak i?tahy artyryr ve gyda alynmasyny sa?lar.
Kilo vermeyi engelleyen hormonlardan birisi Ghrelin hormonudur. Bu hormon mideden salgylanmakta ve kana kary?arak beyine ula?yp yemek yemeyi artyrmaktadyr. Kilo vermek icin diyet yaparken bu hormon kanda artmakta ve daha fazla kilo verilmesini engellemektedir. Bu hormonun salgylanmasyny onleyecek bir ilac ise henuz yoktur.
Bazy minerallerin eksiklikleri de kilo vermeyi engeller. Manganez, krom cinko, kalsiyum ve magnezyum eksikli?i ozellikle cok onemlidir. Bu minerallerde saptanan eksikliklerin tedaviyle duzeltilmelidir.
T4 hormonunun T3’e donu?mesinde selenyum minerali de etkili oldu?undan kilo veremeyen ki?ilerde selenyum eksikli?i olup olmady?yna bakylmasy gerekir. Selenyum eksikli?i varsa bu eksiklik giderilir. Ayryca cinko, demir, bakyr mineralleri de T4’un T3’e donu?umunde etkilidir. Bu minerallerde eksiklik olup olmady?yna da bakylmasy gerekir.
Omega-3 alymyny artyrmak kilo vermede faydaly olabilir. Omega-3 ya? asitleri tiroit hormonlarynyn hucrelerdeki etkisini artyrmaktadyr.
Kanda insulin hormonu yuksek ise kilo vermede sykyntylar olu?ur. Ynsulin yuksekli?ini azaltmanyn onemli bir yolu ?eker yuku yuksek olan karbonhidratlary yememektir. Beyaz ekmek, ?eker, makarna, patates, kek, tatly, cikolata gibi ?eker yuku fazla gydalar insulin hormonunu kanda iyice artyrarak kilo vermenizi onler. Bu gydalar yerine tam bu?day unundan yapylmy? ekmek (koylu ekme?i gibi), kepekli makarna, nohut, kuru fasulye, mercimek, bezelye, sebze ve meyvelerle beslenmek gerekir.
Tiroit yetmezli?i olan hastalarda metabolizma yava?lady?yndan alynan karbonhidratlaryn (unlu, ?ekerli gydalaryn) sindirilmesi veya parcalanmasy ve kandaki ?ekerin hucrelere girmesi zorla?yr. Bu nedenle vucut daha fazla insulin salgylayarak kan ?ekerini du?urmeye caly?yr. Ynsulin arttykca da i?tahta artma ve kilo alma olu?ur. Ynsulin hormonundaki yukselmeler gun icinde kan ?ekerinde du?me yapty?y icin de yorgunluk, ba? donmesi, bitkinlik, ofkelenme, birden sinirlenme, ba?yrma ve aclyk hissi olu?ur. Sizde bu belirtiler varsa kan ?ekerinizde du?meler oluyor demektir. Bunu anlamak icin 3-4 saatlik ?eker yukleme testi yaptyrmanyz gerekir.
Stresli ki?ilerde stres hormonu dedi?imiz kortizol artmaya ba?lar ve artan kortizol hormonu da kan ?ekerini yukseltir.
Yukaryda soz edilen faktorler hipotiroidili bir hastada kilo almaya, kan ?ekerinde du?melere neden olur. E?er kilo veremezseniz ileride bu defa ?eker hastaly?y geli?ir.
Bu nedenle karbonhidrat ve ya?dan fakir bir beslenme ile ve egzersiz yaparak kilo vermeyi denemelisiniz.
Yyi beslenmenize ve egzersiz yapmamyza ra?men zayyflayamyyorsanyz doktorunuz size bazy ilaclar verecektir. Bu ilaclar zayyflamanyza yardymcy olur.
Hipotiroidili hastalarda selenyum deste?i almak T4 hormonunun T3’e donu?umunu artyrarak dokulardaki tiroit azly?yny veya metabolizma yava?lamasyny artyrmaya faydaly olabilir. Bu nedenle selenyum olcumu yaptyrynyz. Eksiklik varsa doktorunuz size selenyum deste?i icin ilac verecektir.
Kilo veremeyen tiroit yetmezlikli hastalarda T4 (Levotiron veya Tefor) ve T3 ilaclaryny birlikte almak bazen faydaly olabilir. TSH hormonunu 1.5-2.5 arasynda tutacak ?ekilde doktorunuz bu ilaclary ayarlayacaktyr.
Yukarydaki onlemlere ra?men kilo veremeyen ki?ilerde altta yatan di?er nedenleri ara?tyrmak gerekir. Bunlar depresyon, stres, uyku bozukluklary, bazy mineral ve vitamin eksikleri ve gyda allerjileri olabilir. Ozellikle selenyum, cinko, ve demir eksikli?i varsa bunlaryn tedavisi kilo vermeniz acysyndan cok onemlidir.
Bazen TSH hormonu normal oldu?u halde kilo veremeyen hastalarda anti-TPO antikoru yuksek olabilir. Anti-TPO antikor yuksekli?inde tiroit bezinin caly?masynda hafif bozukluklar olabilir. Cok hassas TSH olcumleri ile bu durum anla?ylabilirse de gizli tiroit yetmezli?in tanysy icin TRH testi yapylabilir. TRH sonrasy 25nci dakikada TSH 15’den yuksek cykarsa tiroit bezi az caly?yyor demektir.

Ozetle; tiroit yetmezli?i olan ki?iler kilo veremiyorsa ?u nedenler ara?tyrylyr:
1. Ylac yeterince alynyyor mu? TSH duzeyi istenen seviyede mi? TSH duzeyi 1-1.5 duzeyine indirmekle kilo verme sa?lanabilir.
2. Gyda allerjisi olup olmady?yny ara?tyrmak gerekir. Gyda allerjisi varsa kilo vermede sykynty olur.
3. Kanda insulin duzeyine bakylyr. Ynsulin yuksek ise ona yonelik tedaviler uygulanyr.
4. Kalori azaltylmasyny yeterince yapmamy? olabilirsiniz
5. Selenyum, B vitamini, ya? asitleri, magnezyum ve kalsiyum eksikli?iniz varsa kilo veremezsiniz
6. Psikolojik stres varsa duzeltilmelidir. Stresi olan ki?ilerin kilo vermesi zordur.
7. Kanda anti-TPO antikoruna bakylyr. Yuksek ise ona yonelik tetkik ve tedaviler yapylyr.
8. Di?er hormon bozukluklary olup almady?y ara?tyrylyr (Kortizol eksikli?i, yumurtalyk kistleri, prolaktin hormon yuksekli?i, kan kalsiyum azly?y gibi).


KAYNAKLAR VE ONERYLEN KYTAPLAR
1. Prof. Dr. Metin Ozata,METABOLIZMA DIYETI, HAYY KITAP 2010
3. www.tiroit.org

http://www.diyets.com

http://www.diyetdr.comPosted by tiroid0 at 9:16 AM EDT
Updated: Sunday, 16 May 2010 3:53 AM EDT

Newer | Latest | Older